Natuur

Door de houtwallen en windsingels op het complex voelen wezels, een enkele vos en hazen zich thuis. Zij delen de ruimte met putters, winterkoninkjes, paapjes en kwikstaarten. Een bijzonder vermelding verdient de koekoek, die een vaste bewoner is van de bomen rond het complex. Vele vogels broeden op ons complex, zoals winterkoninkjes, roodborstjes, heggemus, ringmus, kool en pimpelmezen, eksters en de grote bonte specht. In de omliggende weilanden leven weidevogels als de grutto en de kieviet, die in het voorjaar de stilte doorbreken met hun kreten. De lepelaar, verschillende soorten ganzen , de kiekendief en een enkele tapuit zijn eveneens vaak geziene gasten.

Het stuk dijk langs het water van de Kromme Sloot met de Quessant-schaapjes hoort ook bij het complex.