Langs en in de sloot

De Kromme Sloot geeft veel aandacht aan oeverbegroeiing. Planten zoals heen en riet zorgen voor schoon water en geven beschutting aan amfibieen, (waaronder de beschermde rugstreeppad) en insecten .

In de sloot is veel te zien, vooral als de alg en het kroos even verdwijnt: gesteelde zannichella, waterpest, schedefontijnkruid, hoornblad en zelfs  kranswier  komen voor in de tussensloten voor en in de vijver. 
In veel slootjes bloeit in de nazomer  het Snoekkruid. 
Met helder water zijn ook  de waterinsecten goed te zien: zoals duikerwantsen, bootmannetjes  spinnende waterkevers en  schaatsenrijders .