Heemtuin

Een heemtuin is een tuin die is teruggebracht in oude toestand, dat wil zeggen in de toestand van voordat de grond in cultuur gebracht werd door bewerking en bemesting. De grond is nu verarmd, waardoor de oorspronkelijke vegetatie, als de rietorchis en de parnassia, weer is teruggekeerd. In de vijver, gegraven in 2004, bloeit de watergentiaan uitbundig en zijn de kleine watersalamanders, de beschermde rugstreeppad en de groene kikker waargenomen.
Tureluurs, scholeksters en kievieten hebben de vijver inmiddels ontdekt.
De vlindertuin trekt bekende vlinders als de atalanta en dagpauwoog, maar ook de het minder bekende gamma-uitlje, het rooms blauwtje en distelvlinder.

In de tuin staat een insectenhotel waar insecten een beschut onderkomen vinden en zij hun eitjes kunnen leggen. De bijenkasten leveren jaarlijks vele potten honing op.
Een werkgroep onderhoudt de tuin, die officieel onderdeel is van Landschapstuinen Noord-Holland, tijdens wekelijkse bijeenkomsten op maandagmorgen.

Mensen die geen moestuin willen, kunnen wel lid worden van de heemtuin.