Reglement kantinegebruik

Reglement  kantinegebruik .                                                                                                                 01-01-2017

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Algemeen

·         De kantine wordt uitsluitend gebruikt door leden van De Kromme Sloot.

·         De kantine mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

·         Het gebruik van de kantine is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

·         De gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten.

·         Als het aantal genodigden meer is dan 60 (40 in de winter), dient vooraf overleg te worden gepleegd met de kantinecoördinator.

·         Muziek met versterkers mag niet buiten de kantine te horen zijn.

·         De kantine, de keuken en de toiletten worden zo schoon mogelijk in gebruik gegeven en dienen de volgende dag om 10 uur uiterlijk te zijn opgeruimd en schoongemaakt.

NB het is de bedoeling dat de keuken en de “lange” tafel al om 9.00 uur gebruikt kunnen worden.

·         Dit geldt niet wanneer het evenement zaterdag plaats vindt. In dat geval kan er zondagochtend worden schoongemaakt.

·         De gebruiker zorgt ervoor dat de afval wordt verwijderd en dat het gebruikte textiel wordt gewassen.

·         Gebruik van open vuur inclusief vuurkorf is niet toegestaan.

·         De toiletten blijven beschikbaar voor de aanwezige tuinders.

·         Afzettingen zijn niet toegestaan.

 

Toegang tot het complex

·         De gebruiker ontvangt een sleutelbos met sleutels van de poort, het  grote hek, de kantine en het hok van het aggregaat.

·         Het grote hek kan worden geopend om goederen af te leveren en om personen die minder goed ter been zijn bij de kantine af te zetten. De gebruiker draagt er zorg voor dat het hek meteen daarna weer wordt gesloten. Het is niet de bedoeling dat er op het tuinencomplex wordt geparkeerd.

·         Het tuinencomplex is geen speelterrein: kinderen mogen alleen onder begeleiding het complex betreden, honden zijn aangelijnd.

 

Vergoedingen voor gebruik kantine

Een borgsom van €60,00 is verplicht en wordt bij het reserveren betaald.

·         Gebruik van de kantine, inclusief twee uur gebruik van het aggregaat                     €60,00

·         Voor gebruik van het aggregaat langer dan twee uur wordt €5,00    per uur          

in rekening gebracht

·         Gebruik barbecue                                                                                                       €15,00

·         Gebruik kleine tent     (3x4)                                                                                       €10,00

(wordt opgezet en afgebroken door de huurder)

·         Gebruik grote tent      (4x8)                                                                                       €25,00

alleen mogelijk in de periode 1 mei – 1 oktober

(wordt opgezet en afgebroken door de vereniging)

·         Het gebruik van de rechauds is gratis, de brandpasta kost €1,00 per blikje